Digoksyna

Digoksyna
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Digoksyna

Diuretyki, pobudzające wchłanianie litu w kanalikach pro- ksymalnych, mogą być przyczyną zbyt dużych stężeń tego leku we krwi

Leki te, blokując biosyntezę prostacykliny, zmniejszają hipotensyjne działanie diuretyków i inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę, nasilają hiperkaliemiczne działanie inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę

Zmniejszają działanie hipotensyjne klonidyny i guanetydyny Zmniejsza biodostępność leków p-adrenolitycznych metabolizowanych w wątrobie zwiększa stężenie nifedypiny we krwi

Dawkowanie leków

U chorych z kreatyninemią większą od 176 !rmol/1 nie należy stosować diuretyków tiazydowych i należy je zastąpić pętlowymi lekami moczopędnymi. Ze względu na możliwość wystąpienia hiperkalemii stosowanie diuretyków przeciw- kaliuretycznych jest przeciwwskazane u chorych z GFR ^40 ml/min.

Dawkowanie leków (3-adrenolitycznych wydalanych głównie z moczem (acebu- tolol, atenolol, nadolol, sotalol w mniejszym stopniu również pindolol) musi być dostosowane do stopnia niewydolności nerek. Zmniejszenie dawki nie jest potrzebne przy stosowaniu alprenololu, metoprololu, propranololu i oksprenololu.

Inne artykuły: