Działanie guanetydyny i metyldopy

Działanie guanetydyny i metyldopy
1 vote, 4.00 avg. rating (77% score)

Premedykacja powinna obejmować pełną dawkę atropiny, by zapobiegać bradykardii która może wystąpić po ustąpieniu stymulacji współczulnej związanej z indukcją i m tubacją. Indukcja niesie więcej niebezpieczeństw niż dalsze etapy anestezji. Nie m< leku stosowanego do indukcji dożylnej, który znosiłby groźbę hipotensji, tachykardi: zaburzeń rytmu podczas laryngoskopii i intubacji.

Upośledzenie czynności płuc u starszych ludzi z nadciśnieniem jest mniej groźne ni pogorszenie wydolności krążenia i – chociaż występuje podczas anestezji – jest ze pewne spowodowane pogorszeniem stosunku wentylacji do perfuzji w poszczególnyc częściach płuc oraz postępującym zamykaniem drobnych dróg oddechowych90.

Działanie guanetydyny i metyldopy może utrzymywać się do 10 dni od czasu O’ stawienia leku. Pacjenci mogą źle reagować na nagłe zmiany pozycji, odwróconą p zycję Trendelenburga i IPPV91.

Inne artykuły: